Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Μόνο ο Συνεταιρισμός δίνει τη δυνατότητα στον επαγγελματία Ψυκτικό να συμμετέχει στην επιχείρηση του κλάδου του και βεβαία να συμμετέχει και στα κέρδη της.
Γιατί ο ΣΕΨΕ δημιουργήθηκε από τα σπλάχνα των Ψυκτικών, ανήκει μόνο σε Ψυκτικούς, διοικείται από Ψυκτικούς και συνεχής στόχος του είναι να εξυπηρετεί τους επαγγελματίες Ψυκτικούς, προμηθεύοντας τους όλα τα είδη για την εξάσκηση του επαγγέλματος τους σε ανταγωνιστικές τιμές και πάντα με τις υψηλότερες προδιαγραφές και σε άριστη ποιότητα.
Ο Συνεταιρισμός Επαγγελματιών Ψυκτικών Ελλάδας, Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Σ.Ε.Ψ.Ε. Σ.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1990 και το Καταστατικό του εγκρίθηκε στις 09/10/1990 με την υπ’ αριθμ. 24/1990 Πράξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
Ο Σ.Ε.Ψ.Ε. Σ.Π.Ε. είναι Αστικός Συνεταιρισμός ο οποίος ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1667/1986 και είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου το οποίο έχει εμπορική ιδιότητα.
Η δημιουργία του Συνεταιρισμού ήταν μακρόχρονη επιθυμία και ένας εκ των στόχων όλων των Επαγγελματιών Ψυκτικών, μέλη τότε του Σωματείου Επαγγελματιών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Ελλάδας (Σ.Ε.Ψ.Κ.Ε.Ε.) καθώς και των υπολοίπων Σωματείων Επαγγελματιών Ψυκτικών που δημιουργήθηκαν ανά την Ελλάδα και βέβαια μετέπειτα της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδας (Ο.Ψ.Ε.).
Το όνειρο για την πραγματοποίηση του στόχου αυτού ξεκίνησαν να υλοποιήσουν τριάντα επτά -37- συνάδελφοι Επαγγελματίες Ψυκτικοί οι οποίοι υπογράφουν ως ιδρυτικά μέλη το πρώτο Καταστατικό του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ και βέβαια αγόρασαν αρχικά από ένα Συνεταιριστικό Μερίδιο αξίας 100.000 ΔΡΧ. ώστε να δημιουργηθεί το αρχικό απαιτούμενο κεφάλαιο για την έναρξη λειτουργίας του ΣΕΨΕ στην πρώτη Εταιρική Χρήση 01/01/1991.
Σκοπός τότε των Ψυκτικών Συνεταιριστών ήταν η δημιουργία μιας κοινής επιχείρησης η οποία θα τους προμήθευε όλα τα αναγκαία είδη για την εξάσκηση του επαγγέλματός τους όπως μηχανήματα, εξαρτήματα, υλικά και λοιπά αναλώσιμα και παρελκόμενα είδη σε ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης μέσα από την ανάπτυξη της κοινής επιχείρησης, η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών, η παροχή τεχνικής και οργανωτικής βοήθειας για αύξηση ή βελτίωση της παραγωγής τους και της εργασίας τους καθώς και η ανάπτυξη οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δεσμών για την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Έκτοτε ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ διατηρώντας πάντα τους ίδιους στόχους και επιδιώξεις αναπτύχθηκε προσελκύοντας μεγάλο αριθμό συνεταιριστών και σήμερα έχει καθιερωθεί πλέον στον χώρο της ψύξης και του κλιματισμού ως σημαντική μονάδα εμπορίας ψυκτικών μηχανημάτων εξαρτημάτων και υλικών ψύξης - κλιματισμού και είναι ένας από τους βασικούς συντελεστές λειτουργίας του ανταγωνισμού στον κλάδο.
Διαχρονικό μέλημα των Διοικητικών Συμβουλίων είναι η ενίσχυση και διεύρυνση της θέσης που κατέχει ο Σ.Ε.Ψ.Ε. και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και πλατύτερη εξυπηρέτηση των ψυκτικών και όλων των πελατών του γενικότερα.
Στις συνεχείς προσπάθειες του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ περιλαμβάνονται η ενίσχυση και η ανάπτυξη εμπορικών συνεργασιών με τους πλέον γνωστούς οίκους κατασκευής και εμπορίας εξοπλισμού ψύξης και κλιματισμού και των παρελκόμενων προϊόντων αυτών για παροχή στα μέλη του αλλά και στους πελάτες του προϊόντων υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών σε ανταγωνιστικές τιμές ώστε να τους δίνει την δυνατότητα υλοποίησης των έργων που αναλαμβάνουν με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.