Κάθε Επαγγελματίας

Κάθε επαγγελματίας Ψυκτικός μπορεί να συμμετέχει στην κοινή επιχείρηση των Ψυκτικών ως Συνεταίρος, μπορεί να συμμετέχει ακόμη και στην Διοίκηση αυτής της επιχείρησης και βέβαια να επωφελείται των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από την συμμετοχή αυτή: