ΨΥΚΤΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ-ΨΥΚΤΕΛΑΙΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

 

 • ΨΥΚΤΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ
  • R - 134a
  • R - 404A
  • R – 407C
  • R – 410A
  • R – 422D
  • R – 507A
  • R – 407F
  • R – 417A
  • R – 32
  • R – 1234yf
  • R – 438A
  • R – 449A (XP40)
  • R – 407A
  • R – 600
 • ΨΥΚΤΕΛΑΙΑ
 • ΧΗΜΙΚΑ ΚΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • ΦΙΑΛΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ